Vertrouwd

NHG Erkend


Vertrouwde Validatie

NHG werkt samen met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het WEW is opgericht door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Haar voornaamste doel is om op verantwoorde wijze het eigenwoningbezit te bevorderen.

NHG werkt met kostengrens van koopwoningen tot € 265.000 en biedt garanties aan hypotheekverstrekkers, indien de eigenaar financiële problemen heeft.

Alle hypotheken met NHG vereisen een gevalideerd taxatierapport en iValidatie is één van de slechts kleine groep validatie-instituten die bevoegd zijn NHG taxatierapporten te valideren.

Aanvragen

Vertrouwd

  • Erkenning NHG
  • Erkenning brancheorganisaties VastgoedPRO, NVM en VBO
  • Erkenning ABN AMRO Hypotheken Groep

Deze erkenning getuigd van vertrouwen in iValidatie.

Vertrouwen dat is verkregen door het leveren van de gewenste service en kwaliteit gedurende langdurige relaties binnen de bancaire sector en makelaarsbranche.