Vertrouwd

Brancheorganisaties


Vertrouwde Validatie

In Nederland zijn makelaars en taxateurs lid van een brancheorganisatie. In ruil voor de contributie van de makelaar / taxateur verbindt hij/zij zich aan verplicht onderwijs, richtlijnen voor kwaliteitsgarantie in dienstverlening, toegang tot onroerend goed database, gebruik van specifieke software en een gestructureerd ondersteunend netwerk.

Er zijn drie brancheorganisaties, te weten VastgoedPRO, NVM en VBO. VastgoedPRO is een recente fusie tussen de LMV en RVT.

De brancheorganisaties nemen het voortouw voor wat betreft de normen voor validatie-instituten via een projectgroep genaamd: Platform Normering Taxaties & Taxateurs. iValidatie werkt nauw samen met de projectgroep en de andere validatie-instituten.

Aanvragen

Vertrouwd

  • Erkenning NHG
  • Erkenning brancheorganisaties VastgoedPRO, NVM en VBO
  • Erkenning ABN AMRO Hypotheken Groep

Deze erkenning getuigt van vertrouwen in iValidatie.

Vertrouwen dat is verkregen door het leveren van de gewenste service en kwaliteit gedurende langdurige relaties binnen de bancaire sector en makelaarsbranche.