Het Melden van Fraude


Het Melden van Fraude

U kunt een onregelmatigheid of mogelijke fraude altijd direct aan ons melden zowel schriftelijk, bijvoorbeeld via e-mail of een brief als mondeling, bijvoorbeeld per telefoon. U kunt uw vermoeden van fraude altijd anoniem melden.

U kunt ook altijd direct contact opnemen voor een vraag of overleg als u twijfelt of U een melding wilt maken via telefoonnummer 020-3450034 of e-mail info@ivalidatie.nl en wij helpen u graag.

Wie kan een melding maken?

Iedereen kan een vermoeden van fraude of onregelmatigheden melden bij iValidatie, zonder dat hierdoor gevaar voor hun rechtspositie ontstaat. Op het moment dat u te goeder trouw een melding heeft gemaakt wordt U op geen enkele manier in uw positie benadeeld als gevolg van de melding.

Wat gebeurt er met uw melding?

U ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op over uw melding, tenzij u de melding anoniem hebt gedaan.

De melding zal worden onderzocht en aan de hand van dit onderzoek worden alle betrokkenen geïnformeerd, tenzij dit het onderzoek naar de melding van fraude in gevaar brengt en dit niet in het belang is van het onderzoek. Alle betrokkenen - indien mogelijk binnen de geldende wet- en regelgeving- zullen bericht ontvangen van de conclusies van het onderzoek en de eventuele maatregelen. Wij streven ernaar om dit zo snel mogelijk te doen. Mocht een oplossing langer duren dan gebruikelijk dan ontvangen betrokkenen hierover tijdig bericht.

Geheimhouding en Privacy

Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld en iedereen die is betrokken bij de behandeling van de melding is verplicht tot geheimhouding van alle informatie omtrent de melding. Uw privacy en de privacy van alle betrokkenen en de informatie gerelateerd aan de melding zal worden gerespecteerd, tenzij dit in strijd is met wettelijke verplichtingen en wij genoodzaakt zijn om informatie te verstrekken aan wettelijk bevoegde instanties.