Flexibel

Wij zijn onafhankelijk


Flexibel Opties

iValidatie is in alle bescheidenheid een ondernemende organisatie met winstoogmerk. Het is de manier waarop de overgrote meerderheid in onze branche opereert. Wij hebben geen eigenaren met andere belangen in de branche en wij zijn enkel beïnvloed om aan de hoge kwaliteitnormen te voldoen van de validatiebeleidsmakers.

De afgelopen 7 jaar hebben wij aanzienlijk geïnvesteerd in ons ICT-systeem, recentelijk eveneens veel aanvullend geïnvesteerd ter verbetering van het ICT-systeem voor het verwerken van validaties, in personeel en opleiding.

Wij hebben ook heel hard moeten vechten om onze erkenning als validatie-instituut te verdienen. Wij hebben ons meer en beter moeten bewijzen en wij hebben ons moeten verdedigen om te mogen concurreren in de branche.

Wij denken dat er een grote behoefte is aan meer dan één validatie-instituut om verschillende voor de hand liggende redenen. Als er meer dan één validatie-instituut is, dan streven wij ernaar om het meest professionele instituut te zijn met de beste kwaliteit.

Omdat wij volledig onafhankelijk zijn, is alles over onze organisatie transparant en gelijk voor consument, taxateur, tussenpersoon, hypotheekverstrekker en andere belanghebbenden.

Aanvragen

iValidatie's definitie van flexibiliteit:

Snel en vakkundig aanpassen aan veranderingen in de taxatiebranche, nieuwe regels, werktijden, het verbeteren van normen, eisen voor hogere kwaliteit, snellere doorlooptijden en uiteenlopende behoeften van onze klanten.